Rolul negării în trezirea spirituală

Conform dialecticii, negarea unor aspecte, idei sau a veridicităţii argumentelor unei persoane reprezintă raţiunea de a exista a oricărei critici. Pe scurt, negarea este elementul esenţial al criticilor.
În filosofie critica are rolul de a ne ajutasă ne apropiem de adevăr, eliminând eroarea pe măsură ce o descoperim.
În plan spiritual însă, negarea are cu totul altă semnificaţie, şi anume se referă în primă instanţă la eliberarea fiinţei eterne din identificarea cu formele, inexistente în plan absolut.
Astfel conştiinţa umană, liberă de dorinţe şi motivaţie pentru acţiunile sale, îşi sporeşte atenţia de a observa lucrurile în sine doar pentru ceea ce sunt, nu pentru ce decurge din ele. În urma acestei conştientizări survine negarea falsului, a temporalităţii.
Conform psihologiei, mintea umană funcţionează pe baza unor programe însuşite de regulă inconştient şi involuntar de către majoritatea oamenilor. Aceste programe sunt create pe baza unor proiecţii conţinând o serie de idei ce ne-au fost introiectate pe parcursul vieţii fie prin transfer de la oamenii pe care i-am luat drept model, fie din mediul în care ne-am petrecut copilăria. Alteori noi înşine creăm programe ce au drept material propria ideaţie, pe temelia căreia construim o întreagă ierarhie de valori, principii şi stereotipuri..
La nivel mental, negaţiile amplifică dimensiunea obiectului negat, îi sporesc însemnătatea şi aţâţă dorinţa subiectului (omului) de a păşi către el.
Unii spirituali susţin că “motivaţia risipeşte energia necesară unei atenţii depline;” adică acţiunile noastre, oricare-ar fi, trebuie să-şi aibă drept origine şi cauză însăşi esenţa intrinsecă ce determină mişcarea, învăţătură ce poate fi adevărată sau nu, în funcţie de nivelul diferit al conştiinţei persoanelor cărora le parvine. Căci dualitatea e prezentă până şi-n Nirvana, devreme ce o atingem prin intermediul corpului şi-al minţii, prin experienţă. Negarea însă, prin natura sa, necesită existenţa unui motiv care să o justifice. Una dintre condiţiile esenţiale ale negării este ca lucrul negat să fie real. Altminteri n-ar fi nimic de negat. Negăm un lucru, o opinie, o realitate pentru că a fost în prealabil afirmată. Putem susţine orice fără un motiv, doar de dragul măreţiei stării în sine, vorbind direct din conştiinţă, transfiguraţi în inteligenţa universală. Dar se întâmplă adesea să afirmăm lucruri ce ţin de domeniul relativităţii, al iluziei. Şi asta nu fiindcă am fi optuzi sau superficiali, ci din simplul fapt că atât suntem pregătiţi în momentul vorbirii să afirmăm. Prin urmare, orice formă de negare a conţinutului a ceea ce afirmăm, are drept scop şi motivaţie existenţa afirmaţiei în sine.
Aserţiunile făcute de către liderii spirituali sunt diverse, şi fiindcă sunt aserţiuni toate se pretind a fi adevărate în acelaşi timp, chiar dacă se contrazic şi se dezic reciproc. Din punct de vedere logic două teorii complementar opuse pot fi false împreună, însă doar una din ele poate fi adevărată. Logica minţii însă nu corespunde decât în mică măsură logicii spiritului, nici a divinităţii. Din punct de vedere spiritual, o mie de teorii pot fi atât false cât şi adevărate împreună, lafel cum o singură teorie poate fi adevărată şi falsă în acelaşi timp.
Citez:
“ÎN NEGAŢIA TOTALĂ EŞTI LIBER DE DOMINAŢIA FRICII
Negarea este un lucru esenţial.
A nega ziua de azi fără a şti ce-ţi va aduce ziua de mâine înseamnă a rămâne treaz.
A nega tiparele sociale, economice şi religioase înseamnă a fi solitar şi deci sensibil.
A nu fi în stare să negi complet înseamnă a rămâne mediocru.
A nu putea să negi ambiţia şi toate complicaţiile ei înseamnă a accepta normele unei existenţe ce generează conflict, confuzie şi suferinţa.
A-l nega pe politician şi deci a nega politicianul din noi, entitatea care răspunde doar la nivelul vieţii imediate şi care trăieşte o viziune mioapă a existenţei, înseamnă a fi liber de dominaţia fricii.
Negaţia totală este negarea pozitivului, a tendinţei de a imita, de a te conforma.
O astfel de negaţie este în esenţa ei pozitivă, întrucât nu e o reacţie.
A nega standardele de frumuseţe, fie ele vechi sau noi, înseamnă a descoperi frumuseţea care se află dincolo de gândire şi simţire.
Însă pentru a o putea descoperi este nevoie de energie.
Această energie vine atunci când nu mai există nici un conflict sau contradicţie, când acţiunea încetează de a mai fi parţială.”
– Jiddu Krishnamurti –
“Durerea este necesară numai acolo unde există scindare şi negare.”
(Paul Ferinni)
“Numai minţile timide, minţile slabe se tem să se îndoiască şi să cerceteze. Cine crede în raţiune şi în adevăr, acela nu se teme de negare.”
(Vissarion Belinski)
“Pacea nu este pasivă, ci o stare activă, nu o negare, ci o afirmaţie.”
(Mary Roberts Rinehart)
Istoria oricărei secunde este o vremelnică negare în labirintul veşniciei.”
(Gheorghe Mihail)
“Vei găsi pacea nu în negare, ci în victorie.”
(J. Donald Walters)
Luate în mod particular, pot fi considerate adevărate aceste aserţiuni? Da, în condiţiile în care ne abandonăm pluriperspectivismului, analizând şi observând în mod obiectiv starea esenţei din care au fost create. Luate însă împreună, i se mai poate atribui fiecăreia aceeaşi valoare de adevăr? Logic e clar, doar una din ele poate fi adevărată, iar celelalte false. Filosofia propune o teorie definitorie şi două criteriale ale adevărului, prin care însă pot fi stabilite şi verificate doar adevărurile factuale, cele practice. Adevărurile spirituale, fiind mai presus de definiţii şi criterii, sunt imposibil de determinat.
Ce are a face însă negarea cu toate acestea? E simplu, chiar dacă pare alambicat. Am stabilit cauza negării unui element ca fiind însuşi faptul că a fost în prealabil afirmat. Care este însă motivul ce ne determină să negăm un fapt afirmat? Îl negăm fiindcă nu suntem de acord cu el, fiindcă ne displace, ne irită sau posedăm o altă versiune care să îl substituie. În cel dinurmă caz e vorba mai puţin de negare cât de o completare sau o destituire, menită să construiască ceva mai bun, fără a dărâma construcţia mai puţin impecabilă a celuilalt. De exemplu, vedem o casă proaspăt zidită, superbă la prima vedere, însă după o cercetare mai amănunţită constatăm că materialul din care a fost zidită e de cea mai slabă calitate. Acest lucru ne deranjează, în condiţiile în care arhitectura propriei locuinţe e mult mai modestă, iar investiţia făcută de noi în calitatea materialului e incomparabil mai mare decât a proprietarului casei pe care am văzut-o. Oricare-ar fi sentimentele noastre vis-avis de această situaţie, nu ne putem permite să dărâmăm casa omului doar motivând că materialul nu e bun. În schimb putem dacă ne permitem, să construim noi înşine (cu propriile resurse) o casă din cărămidă, sau din orice alt material considerăm că e potrivit, copiind modelul arhitectural.
În domeniul spiritualităţii, negaţia are în general rolul de a delimita realul de iluzoriu, eternul de efemer, de a elibera Sinele din dualitatea identificării minte-corp. Doar că această identificare ne poate fi nocivă numai dacă necunoscând adevărata noastră natură eternă şi nepieritoare, trăim crezând că suntem doar minte şi corp. Recunoscând însă pe cale intuitivă sau prin extază mistică natura non-duală a ființei noastre, recunoaştem totodată că atât mintea, trupul cât şi toate formele vizibile aparţin creaţiei fiind animate de nemărginitaa esenţă ce le este şi cauză şi effect. Aceste forme apar pe fundalul existenţei, se antrenează în mii de jocuri dinamice, după care se dizolvă în ceea ce identificându-ne complet cu forma fără a ne cunoaşte esenţa, am numi nefiinţă, spre a renaşte în alte şi alte forme de manifestare. Aşadar ce anume negăm devreme ce iluzia poate fi doar depăşită sau înghiţită şi numai ceva considerat real în sine poate fi negat? (Real, nu adevărat… Real=a ocupa un loc în spaţiul existenţial sau în câmpul mental al celui ce neagă; adevărat)veridic, revelatoriu, conform esenţei.) A nega de pildă mintea, care reprezintă pentru budhişti imensă fabrică de iluzii, înseamnă a lua iluzia drept realitaate falsă ce trebuie anihilată.
O fiinţă umană ce se pretinde a fi eliberată din “închisoarea minţii duale) însă pretutindeni o vede şi o neagă, acea fiinţă transformă non-dualitatea într-un soi de struţo-cămilă, înlocuind în inconştienţa sa dualismul trup-minte, cu dualismul Sine-minte. E o capcană rafinată în care nu e interzis să cădem, atâta timp cât putem învăţa ceva din asta. Mintea fiind luată drept cel mai mare duşman al Sinelui, este separată în mod brutal de creaţie, de întreg. La rândul ei, simţind pericolul autosabotării, îşi ia în mod instinctiv subconştientul drept aliat spre a menţine echilibrul între partea ce o neagă şi cea care o readuce la nesfârşit în prim-plan, pentru ca partea negatoare să aibă în continuare ce nega. Astfel unitatea minţii îşi consolidează integritatea şi forţa de dominare cu fiecare negare şi reafirmare. Dacă obiectul negat, mintea s-ar dizolva cu-adevărat în urma negării, ar dispărea şi cel ce neagă. În esenţă nu poate fi vorba de a afirma sau nega ceva, întrucât totul este, fluid şi intrinsec, independent de orice afirmaţie sau negaţie.
În concluzie, rolul negării în trezirea spirituală este de a ne arăta că tot ce negăm, delimitând relativul de absolut, se repetă mereu în câmpul nostru mental. Mintea este propria noastră creaţie de a cărei îngrijire, strunire şi reeducare suntem responsabili. E o grădină moştenită de la formele străbune de manifestare în care am mai fost întrupaţi. Putem planta în ea orice sau o putem lăsa în paragină. Alegând această dinurmă alternativă, rămânem blocaţi în cercul strâmt al ignoranţei. E ca şi cum i-am spune nucii, tu nu eşti coarja! Apoi am muşca cu nesaţ din ea, aşteptându-ne să muşcăm direct din miez.